Tình trạng: đang qua sử dụng.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 10/2018.Kích thước, Size: 41mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 126334-0002.Movement: automatic, Cal 3235, tần số xấp xỉ 28.800vph.Chất liệu: thép 904L, vành khíavàng white 18k.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.

Bạn đang xem: Đồng hồ rolex oyster perpetual datejust


*
*

*
*

Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ bắt đầu cao.Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bảo hành 02/2022.Ref: 278274-0020.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal. 2236.Chất liệu:thép 904L cùng vàng white 18k.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
*
*

*
*

Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:126201-0044.Movement: Automatic, Cal. 3235.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k, thép 904l.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 70h.
*
*

Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:126201-0043.Movement: Automatic, Cal. 3235.Chất liệu: quà hồng 18k, thép 904l.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 70h.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 126231-0044.Movement: automatic - Cal. 3235.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k, thép 904l.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 126281RBR-0032.Movement: Automatic - Cal. 3235.Chất liệu: kim cương Eversose 18k, thép 904L.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 126281RBR-0031.Movement: Automatic - Cal. 3235.Chất liệu: đá quý Eversose 18k, thép 904L.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Dự trữ: 70h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 06/2021.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref: 126334-0006.Movement: Lên dây từ bỏ động, Cal3235.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: Vànhvàng white 18K, vỏ cùng dây bằngthép không gỉ 904L.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 126231-0043.Movement: automatic - Cal. 3235.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k, thép 904l.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref: 126234-0013.Movement: Lên dây tự động, Cal3235.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: Vànhvàng trắng 18K, vỏ cùng dây bằngthép không gỉ 904L.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ bắt đầu cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 07/2017(Đã Service tại hãng sản xuất Rolex, được bh chính hãng cho 2025).Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: Automatic, Cal. 3235.Chất liệu: kim cương hồng 18k, thép không gỉ.Chống nước: 100m.Năng lượng dự trữ: 70h.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng:mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278288RBR-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: kim cương vàng 18k.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Dự trữ cót: 55h.Chống nước: 100m.
Tình trạng: hàng new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0030.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: kim cương hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: hàng bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0017.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: đá quý hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: hàng bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 278271-0006.Movement: automatic, cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 08/2018.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 126233-0029.Movement: Automatic - Cal. 3235.Chất liệu: Vàng18k, thép 904L.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chống nước: 100m.Trữ cót: 70h.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, chứng trạng tốt.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 1/2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278271-0006.Movement: Automatic, Cal. 2236.Chất liệu: đá quý hồng 18k, thép không gỉ 904L.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 55h.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0012.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344rbr-0011.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0002.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: quà trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0001.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0025.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0024.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0036.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0035.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: đá quý trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0013.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0008.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0026.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.

Xem thêm: Đồng hồ misfit shine 2 : nơi bán giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất


Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0006.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0015.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0014.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0033.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0005.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: tiến thưởng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0007.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0032.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0031.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0030.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0025.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0020.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: vàng trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0019.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0018.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: rubi trắng 18k, thép ko gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0017.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: automatic, Cal.2236.Chất liệu: kim cương trắng 18k, thép không gỉ 904Lvà kim cương.Ref:278344RBR-0016.Dự trữ cót: 55h.Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao.Phụ kiện: hộp, sổ,thẻ bảo hành 07/2021.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref: 126231-0021.Movement: automatic - Cal. 3235.Chất liệu: rubi hồng 18k, thép 904l.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: new 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2023.Kích thước mặt, Size: 36mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:126201-0019.Movement: Automatic, Cal. 3235.Chất liệu: rubi hồng 18k, thép 904l.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.Chống nước: 100m.Trữ cót: 70h.
Tình trạng: like new.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 09/2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 41mm.Ref: 126331-0008.Movement: auto lên dây, Cal3235.Chức năng: giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: vàng hồng Everose 18K với thép ko gỉ 904L.Chống nước: 100m.Trữ cót: 70h.
Tình trạng: Đã qua sử dụng, triệu chứng tốt.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 4/2021.Kích thước mặt, Size: 41mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Movement: Automatic, Cal. 3235.Chất liệu: tiến thưởng hồng 18k, thép ko gỉ.Chống nước: 100m.Năng lượng dự trữ: 70h.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022.Kích thước mặt, Size: 31mm.Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ.Ref:278273-0027.Movement: Automatic, Cal.2236.Chất liệu: xoàn vàng 18k.Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao.Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 07/2020.Xuất xứ: Rolex, Thụy Sĩ.Kích thước: 36mm.Ref: 126234-0023.Movement: Lên dây tự động, Cal 3235.Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.Chất liệu: Vànhvàng white 18K, vỏ và dây bằngthép không gỉ 904L.

Dòng đồng hồ Rolex Oyster Perpetual là phụ kiện thời trang đã xác minh được sang trọng toàn cầu với việc hoàn mỹ mang lại từ gia công bằng chất liệu và độ đúng đắn tuyệt đối của máy bộ bên trong. Ko kể ra, kiến thiết của mẫu đồng hồ thời trang với xuất phát từ Thụy Sỹ còn gây tuyệt hảo mạnh bởi vì sự hợp lý giữa nét đẹp truyền thống và tân tiến mang dư âm lớn từ đều miền đất của xứ sở châu Âu. Vậy đồng hồ thời trang Rolex Oyster Perpetual nào hút khách nhất trên Việt Nam? Hãy thuộc i
Price tìm hiểu qua nội dung bài viết này nhé!

Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual là gì? | các mẫu đồng hồ đeo tay Rolex Oyster Perpetual như thế nào được truy tìm nhiều nhất? | Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual bao gồm hãng giá chỉ bao nhiêu? tải ở đâu?


Đồng hồ cao cấp Rolex Oyster Perpetual
giới tính giới tính
chữ tín chữ tín
#results
name
/results

# brand name / brand
dòng sản phẩm dòng sản phẩm
# series name / series
siêu thị cửa hàng
#results
name
/results

# store name / store
giá (đ) giá chỉ (đ)
format
Number_map(char,ind, num
Str)).join("")" class="i-amphtml-layout-container" i-amphtml-layout="container">
_
OK
màu sắc color
= 1 ? "dn": "l
Z") + nav
Filter.desktop.show
Filter" role="button" tabindex="2" on="tap: AMP.set
State( nav
Filter:index: nav
Filter.index + 1, desktop: show
Filter: " m-h-202r-l", toggle
On: true)" i-amphtml-binding>
Kết quả
Đồng hồ nước
Rolex
Oyster Perpetual
sắp xếp theo:
phổ biến mới nhất giá
Phân loại thanh lọc
2
Phân các loại phổ biến mới nhất giá chỉ - phải chăng tới cao giá - Cao tới phải chăng

Rolex Đồng Hồ cô gái Oyster Perpetual Lady-Datejust 279138RBR


950.100.000 đ
990.800.000 đ
siêu thị đồng hồ
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
*

Rolex Đồng hồ nước Nam Oyster Perpetual Yacht-Master II 116681


726.000.000 đ
859.000.000 đ
siêu thị đồng hồ
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
quảng cáo
*
Cặp Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Date Just Niềng - kích cỡ 32/36Mm- Automatic - bảo hành 24 Tháng">

Rolex Cặp Đồng hồ Oyster Perpetual Date Just Niềng - size 32/36Mm- Automatic - bảo hành 24 tháng


2.950.000 đ
5.000.000 đ
Luxury Watch Boss
5.0 (99)
Shopee
*

Rolex Đồng Hồ phái nữ Oyster Perpetual Lady-Datejust 279160


250.000.000 đ
shop đồng hồ nước
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
*

Rolex Đồng Hồ nàng Oyster Perpetual Lady-Datejust 279163


292.000.000 đ
379.000.000 đ
Vua
Hang
Hieu
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
*

Rolex Đồng hồ Nam Oyster Perpetual 124300


280.000.000 đ
310.000.000 đ
siêu thị đồng hồ nước
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu
quảng bá
*
Cặp Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual Date Just Green Niềng - kích thước 32/36Mm- Automatic - bảo hành 24 Tháng">

Rolex Cặp Đồng hồ nước Oyster Perpetual Date Just Green Niềng - kích cỡ 32/36Mm- Automatic - bh 24 mon


2.950.000 đ
5.000.000 đ
Luxury Watch Boss
5.0 (99)
Shopee
*

Rolex Đồng Hồ nữ Oyster Perpetual Lady-Datejust 279174


199.880.000 đ
285.000.000 đ
Vua
Hang
Hieu
5.0 (1)
Vua
Hang
Hieu

Rolex Đồng hồ nước nam OYSTER PERPETUAL 34


380.000 đ
shop đồng hồ thiết bị nhật - túi xách tay - đôi mắt kính
5.0
Lazada
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Submariner đen Dial đen Cerachrom Bezel Steel Men 39 S Watch 116610Ln


297.060.271 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
uy tín khác uy tín khác
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer xanh Dial Men 39 S Watch 114300 Blso


275.955.550 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí White Dial Men 39 S Watch 118238


935.826.273 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Silver Dial Men 39 S Watch


138.482.379 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic black Dial Ladies Watch 67180


83.033.979 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí Men 39 S Watch


258.902.269 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Đồng hồ nước nam Oyster Perpetual chạy cơ tự động


840.000 đ
shop đồng hồ thứ nhật - túi xách - mắt kính
5.0
Lazada
*

Rolex Đồng hồ nước Nam Oyster Perpetual Pearlmaster 41 (Oyster Perpetual Pearlmaster 41)


7.400.000 đ
giaydepredepnhatvn
5.0 (1)
Shopee
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Diamond đen Dial Men 39 S Watch 126334Bkdo


383.548.637 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer kim cương Silver Dial Ladies Watch 179165 Sdo


510.858.163 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí Brown Dial Ladies Watch 278273 Brdo


389.419.233 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer black Dial Men 39 S Watch 16710 Bkso


374.341.309 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí Men 39 S Watch 116234Sjdj


202.498.111 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado

Rolex Oyster Perpetual 36 Automatic Chronometer Turquoise blue Dial Watch 126000Tqblso


439.038.600 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Men 39 S Watch 16233 Ctsj


140.176.893 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Yacht Master Steel With Platinum Men 39 S Watch 16622


244.052.340 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic đen Dial Men 39 S Watch 5513


376.034.197 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer blue Dial Men 39 S Watch 116234 Blro


274.761.769 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 39 Red Grape Dial Stainless Steel Bracelet Automatic Men 39 S Watch 114300Rgso


202.237.885 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic white Dial Men 39 S Watch


215.872.675 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 41 Automatic xanh Dial Men 39 S Watch 124300Blso


249.758.880 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Yacht Master Steel With Platinum Men 39 S Watch 16622


242.873.635 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 31 Automatic Chronometer Candy Pink Ladies Watch 277200Cdypkso


281.755.018 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual kim cương Champagne Dial Men 39 S Watch 116233Cjdj


277.677.873 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 31 Automatic Chronometer Turquoise blue Dial Ladies Watch 277200Tqblso


290.260.320 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 31 Automatic đen Dial Ladies Watch 277200Bkso


189.006.720 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Diamond xanh Dial Men 39 S Watch


229.515.871 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Silver Dial Men 39 S Watch 116000


236.263.972 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer Silver Dial Ladies Watch 176200Sapso


125.922.861 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 39 Automatic blue Dial Men 39 S Watch


194.392.783 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đen Dial Men 39 S Watch 126610Ln


Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 36 Automatic Chronometer Yellow Dial Watch 126000Ylso


488.852.381 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 34 Automatic Chronometer Silver Dial Ladies Watch 124200Sso


206.422.339 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 34 Green Olive Dial Unisex Watch 114200Gnso


238.306.600 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Pre Owned Oyster Perpetual Automatic black Dial Men 39 S Watch 114300Bkso


202.498.111 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual 39 Dark Rhodium Dial Stainless Steel Bracelet Automatic Men 39 S Watch 114300Drso


202.498.111 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Automatic Chronometer Green Dial Men 39 S Watch 126000Gnso


318.746.333 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 31 Automatic Green Dial Ladies Watch 277200Gnso


202.237.885 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 31 Automatic Chronometer Yellow Dial Ladies Watch 277200Ylso


250.163.894 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Silver Dial Men 39 S Watch 1530 Sso


543.097.309 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 41 Automatic Yellow Dial Men 39 S Watch 124300Ylso


590.799.300 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic black Dial Men 39 S Watch 116000Bkcoao


Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 41 Automatic Coral Red Dial Men 39 S Watch 124300Crlrdso


533.268.960 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Automatic Chronometer blue Dial Men 39 S Watch 126000Blso


241.808.952 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Prpetual 41 Automatic Chronometer xanh Dial Men 39 S Watch 124300Blso


221.272.867 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 41 Automatic Green Dial Men 39 S Watch 124300Gnso


290.440.920 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 41 Automatic Turquoise xanh Dial Men 39 S Watch 124300Tqblso


783.702.864 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Gmt trắng Dial Men 39 S Watch 326933Wso


543.097.309 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual 36 Automatic Chronometer Coral Red Dial Watch 126000Crlrdso


432.015.360 đ
Fado Deluxe
5.0
Fado
*

Rolex Oyster Perpetual Automatic Chronometer Candy Pink Dial Unisex Watch 126000Pkso


Fado Deluxe
5.0
Fado
Advertisement
Advertisement
1 2
Advertisement
Advertisement

Bảng giá đứng top Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual 2023


đứng đầu 10 SẢN PHẨM Giá cửa hàng
Rolex Đồng Hồ thiếu nữ Oyster Perpetual Lady-Datejust 279138RBR 950.100.000 đ Vua
Hang
Hieu
Rolex Đồng hồ Nam Oyster Perpetual Yacht-Master II 116681 726.000.000 đ Vua
Hang
Hang
Hieu
Rolex Đồng Hồ cô gái Oyster Perpetual Lady-Datejust 279163 292.000.000 đ Vua
Hang
Hieu
Rolex Đồng hồ nước Nam Oyster Perpetual 124300 280.000.000 đ Vua
Hang
Hieu
Rolex Đồng Hồ thiếu phụ Oyster Perpetual Lady-Datejust 279174 199.880.000 đ Vua
Hang
Hieu
Rolex Đồng hồ nước nam OYSTER PERPETUAL 34 380.000 đ Lazada
Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Submariner đen Dial đen Cerachrom Bezel Steel Men 39 S Watch 116610Ln 297.060.271 đ Fado
Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer xanh Dial Men 39 S Watch 114300 Blso 275.955.550 đ Fado
Rolex Pre Owned Oyster Perpetual Automatic Chronometer đá quí White Dial Men 39 S Watch 118238 935.826.273 đ Fado

PHỔ BIẾN NHẤT
-4% Rolex Đồng Hồ thiếu nữ Oyster Perpetual Lady-Datejust 279138RBR

gạn lọc hiện tất cả Vua
Hang
Hieu
950.100.000 đ 990.800.000 đ Đến Nơi cung cấp


Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual - Đẳng cấp sang trọng trong từng chi tiết

Là một trong những tủ đồ đồng hồ nước được tìm kiếm và săn lùng nhất lịch sử dân tộc nhân các loại thì Rolex Oyster Perpetual đã và đang chiếm trọn trái tim của phái nữ Việt bởi xây đắp thời thượng cùng nhiều chi tiết trên mặt số được chế tác đẳng cấp tạo nên ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên. Với các tủ chứa đồ mẫu đồng hồ thời trang nổi tiếng nhất hoàn toàn có thể kể mang đến như Rolex Datejust cùng Rolex Day Date, vậy unique của chúng ra sao thì hãy cùng i
Price mày mò sâu rộng về đồng hồ thời trang này nhé!


*

Đồng hồ nước Rolex Oyster Perpetual là gì?

Dòng đồng hồ đeo tay Rolex Oyster Perpetual tới từ thương hiệu Rolex được sáng sủa lập do ngài Hans Wilsdor. Nguồn cảm hứng của chiếc đồng hồ đeo tay đến từ vận chuyển viên và nhà thám hiểm Mercedes Gleitze, người phụ nữ Anh đầu tiên bơi thành công xuất sắc qua eo đại dương Manche. Vào thời điểm năm 1927, khi chỉ mới 26 tuổi thì Mercedes Gleitze đã tạo ra kỷ lục thế giới khi dành hơn 10 tiếng bơi tiếp tục trong vùng nước lạnh ngắt giữa Pháp với Anh.

Vào cuối chặng bơi, đồng hồ đeo tay đeo tay chống thẩm thấu nước Rolex Oyster Perpetual được tuyên ba là vẫn hoạt động hoàn hảo. Đó là 1 trong bước ngoặt của những dòng đồng hồ đeo tay đeo tay đạt được kể từ thế kỷ trước khi mà các technology sản xuất chưa tân tiến như thời đại nay. Cho đến nay thì những mẫu đồng hồ thời trang Rolex Oyster Perpetual vẫn thường xuyên phát triển dựa vào khả năng chống thẩm thấu nước một biện pháp đáng kinh ngạc để phái đẹp vô tứ sử dụng trong số điều kiện thời tiết khắt khe như mưa tốt bão.

Các mẫu đồng hồ thời trang Rolex Oyster Perpetual như thế nào được săn đón nhiều nhất?

Hãy thuộc i
Price điểm qua một vài mẫu đồng hồ thời trang Rolex Oyster Perpetual được người tiêu dùng Việt Nam ưu thích nhất nhé!

Rolex Oyster Perpetual 36 126000

Rolex Oyster Perpetual 36 126000 là chiếc đồng hồ đeo tay với phong cách thiết kế đầy đẳng cấp và sang trọng với mặt số màu xanh ngọc bích và có chứa những chữ số La Mã truyền thống phá biện pháp đầy ấn tượng. Điều đặc biệt quan trọng ở gần như mẫu đồng hồ đeo tay này kia là các vạch chỉ giờ được làm từ đá quý tránh bị xỉn color được làm cho bằng song tay của không ít người thợ tay nghề cao tại Thụy Sỹ để bảo vệ sự hoàn hảo xứng đáng với khoảng giá cao cấp và sự tin cẩn từ phía tín đồ dùng.


*

Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 In Oystersteel 126300

Bộ sưu tập đồng hồ Rolex Datejust đầy phong cách này đó là mẫu mới nhất của chữ tín với các điểm sáng nổi bật như phương diện xanh mint cực kỳ thời thượng cùng vòng tay Jubilee hẹn hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng êm ái tuyệt nhất qua một ngày dài dài.

Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Datejust 41 In Oystersteel 126300+ tới từ Thụy Sỹ được sản xuất với phương diện số được che phủ bằng cấu tạo từ chất kính Cyclops bền chắc trước mọi va đập và bộ máy 3235 bên phía trong đạt chuẩn COSC (Viện kiểm nghiệm Thụy Sỹ) đem lại độ đúng chuẩn hoàn hảo nhất cho bài toán hiển thị ngày và giờ cho cuộc sống thường ngày hàng ngày của bạn.


*

Về mặt thẩm mỹ, sản phẩm đồng hồ thời trang Rolex Datejust vẫn trải trải qua không ít thời đại nên vẫn không thay đổi thiết kế số La Mã đậm chất cổ xưa và tạo thành kim cương xung quanh số đang là phụ kiện thời trang tuyệt vời nhất để phái đẹp tự tin rộng trong cuộc sống đời thường hàng ngày.

Rolex Oyster Perpetual Day-date 36 in 18 CT Yellow Gold 128238

Với chất liệu được chế tác tuyệt vời và hoàn hảo nhất bởi vàng 18CT khôn xiết quý hiếm, mẫu đồng hồ thời trang Rolex Day Date này đó là một vào những bộ sưu tầm đắt đỏ nhất tới từ thương hiệu. Mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual Day-date 36 in 18 CT Yellow Gold 128238 với chính sách đặc biệt có thể cung cấp cho người dùng thông tin về những ngày trong tuần ngay cùng bề mặt số cực kì tiện lợi. Thậm chí còn đây còn là việc lựa chọn hàng đầu của các người nổi tiếng và nhà bao gồm trị gia bạn nữ trên toàn cầu bởi phong thái thanh định kỳ đẳng cấp chuẩn chỉnh danh tiếng từ Rolex.


*

Đồng hồ Rolex Oyster Perpetual chủ yếu hãng giá chỉ bao nhiêu? mua ở đâu?

Bộ sưu tập đồng hồ Rolex Oyster Perpetual cùng với thiết kế quý phái nhất và hóa học liệu bền bỉ qua năm mon đã được nhiều người tiêu dùng đánh giá unique tổng thể hoàn toàn tương xứng với mức giá cao cấp đến từ bỏ thương hiệu. Để cài sản phẩm đồng hồ đeo tay Rolex Oyster Perpetual trực tuyến giảm giá thì hãy ghẹ thăm ngay website i
Price việt nam để được tận hưởng những ưu đãi cực tốt trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể cân nhắc thêm các mẫu đồng hồ thời trang truyền thống không giống của cùng thương hiệu Rolex hoặc đồng hồ thời trang Omega cô gái để hoàn toàn có thể chọn được mang đến mình thành phầm ưng ý nhất nhé!