thanh lọc Theo thành phầm đặc biệt hút khách Nhất từ A-Z từ bỏ Z-A Theo giá từ thấp đến cao Theo giá từ cao mang đến thấp new đến cũ Cũ đến mới
*
*
-10%
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG852NR19Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:42 centimet Bảo hành:Bảo hành thiết yếu hãng 1...

Bạn đang xem: Đồng hồ treo tường rhythm japan


*
-10%
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG494BR19Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:36 cm Bảo hành:Bảo hành thiết yếu hãng 1...
*
*
-10%
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG817NR04Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:32 centimet Bảo hành:Bảo hành thiết yếu hãng 1...
*
*
-10%
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG430NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:50 cm
Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng 1 năm
*
-10%
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG494NR02Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:36 cm Bảo hành:Bảo hành chính hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG430NR19Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:50 cm
Bảo hành:Bảo hành bao gồm hãng 1 năm
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG734BR19Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:31 cm Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG887NR18Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa Polyresine (Nhựa thời thượng dùng vào nội thất)Đường...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG495CR18Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:36 cm Bảo hành:Bảo hành bao gồm hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG734CR18Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:31 cm Bảo hành:Bảo hành thiết yếu hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG494NR04Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:36 centimet Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG912NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:34 centimet Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMJ494BR18Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:29 x 39 centimet Bảo hành:Bảo hành chính...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG977NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:39 cm Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG817NR03Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:32 cm Bảo hành:Bảo hành thiết yếu hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG460NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:29.8 cm Bảo hành:Bảo hành bao gồm hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG919NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:41 cm Bảo hành:Bảo hành chính hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CFG709NR19Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:50 centimet Bảo hành:Bảo hành chính hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG494NR01Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:36 centimet Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG493NR03Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:30 x 30 centimet Bảo hành:Bảo hành chính...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG975NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:24 centimet Bảo hành:Bảo hành chính hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG578NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:32cm Bảo hành:Bảo hành bao gồm hãng 1 năm
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG298NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:60.5 x 47.5cm
Bảo hành:Bảo hành bao gồm hãng 1...

Xem thêm: Nhà Hàng Dim Tu Tac Quận 1 Menu, Nhà Hàng Dim Tu Tac


Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CFH105NR18Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:27x 33.5 cm
Bảo hành:Bảo hành bao gồm hãng 1...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CFH104NR18Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:28 x 31.5 cm
Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:4MP726WS18Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:23.0 x 29.8 x 6.1 cm
Bảo hành:Bảo hành...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG569NR13Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Kim nhiều loại mạ đá quý hồng cực bền màu
Đường kính:40.8...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG433NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:35 x 32.8 cm Bảo hành:Bảo hành chính...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CFG708NR19Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:35.5 x 30 cm
Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMJ579NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:53.4Bảo hành:Bảo hành chính hãng 1 năm####Đồng hồ
Rhythm...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMJ501FR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ
Đường kính:50.2x 31.6x 11.1cm Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG736NR35Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:46.5 cm
Bảo hành:Bảo hành chính hãng 1 năm
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG969NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ Đường kính:31.5 cm Bảo hành:Bảo hành chủ yếu hãng...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG461NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:29.8 x 29.8 centimet Bảo hành:Bảo hành chính...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG459NR03Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Nhựa
Đường kính:29.8 x 29.8 centimet Bảo hành:Bảo hành chính...
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu:Rhythm
Mã sản phẩm:CMG976NR06Xuất xứ:Nhật Bản
Kiểu máy:Quartz
Chất liệu vỏ:Gỗ Đường kính:39.6 cm Bảo hành:Bảo hành bao gồm hãng...

Đồng hồ nước treo tường RHYTHM CMG533NR19 được thiết kế với tinh tế và đẹp mắt , đem về nhiều tiện thể ích cho tất cả những người sử dụng.

Chất liệu bền đẹp, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa lâu hư hỏng theo thời gian.

Màu nhan sắc trang nhã, cho chúng ta có thể dễ dàng kết phù hợp với các thứ dụng trang trí thiết kế bên trong khác.

Bộ máy áp dụng loại công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn chạy chính xác và bền vững theo thời gian.

Đồng hồ có phong cách thiết kế đơn giản, tiến bộ với color hài hòa, bắt mắt , giúp trang trí, mang về nét trẻ con trung, tươi mới cho không gian của bạn.

Sản phẩm hoàn toàn có thể được áp dụng trong mái ấm gia đình hoặc vươn lên là món quà ý nghĩa dành tặng kèm cho bạn bè, tín đồ thân.

Giá sản phẩm trên bantaynanbot.edu.vn đã bao gồm thuế theo mức sử dụng hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào các loại sản phẩm, hiệ tượng và showroom giao sản phẩm mà hoàn toàn có thể phát sinh thêm giá cả khác như phí tổn vận chuyển, phụ phí tổn hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với giao dịch giao từ nước ngoài có cực hiếm trên 1 triệu đồng).....


Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900-6035(1000 đ/phút, 8-21h bao gồm cả T7, CN)

Các câu hỏi thường gặp
Gửi yêu ước hỗ trợ
Hướng dẫn đặt hàng
Phương thức vận chuyển
Chính sách thay đổi trả
Hướng dẫn trả góp
Chính sách sản phẩm nhập khẩu

Hỗ trợ khách hàng: hotro
bantaynanbot.edu.vn

Báo lỗi bảo mật: security
bantaynanbot.edu.vn


Về bantaynanbot.edu.vn
Giới thiệu bantaynanbot.edu.vn
bantaynanbot.edu.vn Blog
Tuyển dụng
Chính sách bảo mật thông tin thanh toán
Chính sách bảo mật tin tức cá nhân
Chính sách giải quyết và xử lý khiếu nại
Điều khoản sử dụng
Giới thiệu bantaynanbot.edu.vn Xu
Gửi Astra dấn Xu mua sắm thả ga
Tiếp thị liên kết cùng bantaynanbot.edu.vn
Bán hàng doanh nghiệp
Điều kiện vận chuyển
Hợp tác với liên kết
Quy chế hoạt động Sàn GDTMĐTBán hàng thuộc bantaynanbot.edu.vn
Chứng dìm bởi
*
*

Phương thức thanh toán

Layer 1

Dịch vụ giao hàng


Kết nối với chúng tôi

Tải vận dụng trên năng lượng điện thoại
*

*
*

Trụ sở chính: Tòa nhà Viettel, Số 285, đường phương pháp Mạng mon 8, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

bantaynanbot.edu.vn nhận đặt đơn hàng trực tuyến và phục vụ tận nơi, chưa hỗ trợ mua và nhận sản phẩm trực tiếp tại văn phòng hoặc trung trung khu xử lý đối chọi hàng