SQL server đang ngày dần trở nên phổ cập và rất được ưa chuộng bởi người tiêu dùng trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ bốn hiện nay. Dẫu thế nhưng chắc rằng vẫn còn rất nhiều người không thể biết hết toàn bộ các kiểu tài liệu trong SQL Server. Hosting Việt gửi tới bạn đọc tổng hợp toàn thể các kiểu tài liệu được khai báo trong SQL server cực rất đầy đủ và chi tiết. Bao gồm nhiều kiểu dữ liệu Demical, Money, Date, hình ảnh...Hãy cùng rất Hosting Việt khám phá về chúng trong bài viết này nhé! 


Khái niệm SQL hệ thống là gì?

SQL Server là tên viết tắt của các từ Structure Query Language server. Hiểu đơn giản dễ dàng thì nó là một trong công thế với tác dụng dùng để cai quản data. Phép tắc SQL vps này đang và đang rất được sử dụng một cách thịnh hành ở không hề ít lĩnh vực vào thời đại technology phát triển.

Bạn đang xem: Kiểu datetime trong sql

SQL là 1 ngôn ngữ ko yêu cầu người dùng phải có phương thức truy cập database. Hầu hết tất toàn bộ cơ thể dùng lúc đến với SQL vps đều cho biết thêm rằng hệ thống thông báo của SQL thì dễ dàng sử dụng cùng trường hợp gặp gỡ phải lỗi là rất ít. SQL mang lại các tập lệnh vô cùng đa dạng và phong phú cho các quá trình liên quan mang lại dữ liệu, lấy một ví dụ như:

Xóa hoặc chèn hoặc tiến hành update hàng trong và một quan hệ. Thêm hoặc xóa hay chỉnh sửa đối nhiều đối tượng phía bên trong của cơ sở tài liệu rất 1-1 giản. Kiểm soát điều hành được việc truy vấn tới database cùng những đối tượng người dùng của database đi cùng kỹ năng bảo mật, độ tuyệt nhất quán tương tự như sự liên hệ và buộc ràng của database.

Các đối tượng người tiêu dùng của SQL server hướng đến thường là những bảng dữ liệu với tương đối nhiều cột và các hàng thân quen thuộc. Trong đó thì ngôi trường dữ liệu chính là các cột và bạn dạng ghi của bảng chính là các hàng. Cột dữ liệu và kiểu tài liệu giúp khẳng định và tạo lập cấu trúc của bảng đó. Lúc bảng này được tổ chức thành hệ thống hướng tới một hoặc nhiều mục đích sử dụng ví dụ cho quá trình nào, nó vẫn thành một cơ sở dữ liệu (database).

Cách gỡ bỏ hoàn toàn SQL Server năm trước trong 1 nốt nhạc

Các kiểu dữ liệu trong SQL Server bao gồm những gì?

Kiểu tài liệu chuỗi các ký tự

*

Cú pháp của kiểu dữ liệu

Kích thước của hình dạng dữ liệu

Chú thích

CHAR(kt)

Tối nhiều 8.000 cam kết tự

kt là kích cỡ hay số cam kết tự rất có thể lưu trữ.

Độ lâu năm của chuỗi ký tự là cố kỉnh định.

Không thể dùng được cho những ký tự Unicode.

VARCHAR(kt)

VARCHAR(max)

Tối đa 8.000 ký kết tự hoặc tùy thuộc vào con số tối đa.

kt là số ký kết tự hoàn toàn có thể lưu trữ.

Độ nhiều năm chuỗi cam kết tự không ráng định.

Nếu hướng dẫn và chỉ định là max thì kích cỡ tối đa vẫn là 2GB.

Không thể cần sử dụng được cho những ký trường đoản cú Unicode.

TEXT

Tối đa là 2GB.

Độ lâu năm chuỗi ký kết tự không cầm định.

Không thể sử dụng được cho các ký tự Unicode.

NCHAR(kt)

Tối đa là 4000 ký kết tự.

Độ nhiều năm chuỗi ký kết tự không gắng định.

Có thể dùng được cho các ký từ bỏ Unicode.

NVARCHAR(kt) hoặc NVARCHAR(max)

Tối nhiều 4.000 cam kết tự hoặc tùy trực thuộc vào con số tối đa.

kt là số ký kết tự hoàn toàn có thể lưu trữ.

Độ dài dữ liệu không nắm định.

Nếu chỉ định là max thì kích cỡ tối đa đã là 2GB.

Không thể dùng được cho những ký từ Unicode.

NTEXT

Độ dài chuỗi ký tự là tùy biến.

Có thể sử dụng được cho những ký trường đoản cú Unicode.

BINARY(kt)

Số ký kết tự tối đa là 8000.

kt là số cam kết tự rất có thể lưu trữ.

Độ nhiều năm chuỗi ký kết tự vắt định.

Nếu sử dụng dấu bí quyết thì ta yêu cầu để bù vào phần trống làm thế nào cho đủ số ký kết tự.

Có thể nhập được kiểu tài liệu nhị phân.

VARBINARY(kt)

VARBINARY(max)

Tối đa 8.000 ký kết tự hoặc tùy thuộc vào số lượng tối đa.

kt là số cam kết tự có thể lưu trữ.

Độ dài chuỗi ký tự là tùy biến.

Nếu hướng đẫn là max thì form size tối đa đang là 2GB.

Có thể nhập được kiểu dữ liệu hệ nhị phân.

IMAGE

Tối nhiều là 2GB.

Độ dài chuỗi ký tự nạm định.

áp dụng kiểu dữ liệu hệ nhị phân.

Kiểu tài liệu dạng số

Cú pháp của hình dạng dữ liệu

Phạm vi của dạng hình dữ liệu

Chú thích

BIT

0 hoặc 1 hoặc NULL

TINYINT

Từ 0 mang lại 2^8-1 (hay 255).

Số nguyên (Z)

SMALLINT

Từ -2^15 (hay -32.768)

Đến 2^15-1 (hay 32.767)

Số nguyên (Z)

INT

Từ -2^31 (-2.147.483.648)

Đến 2^31-1 (2.147.483.647).

Số nguyên (Z)

BIGINT

Từ -2^63 (-9.223.372,036,854,775,808)

Đến 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)

Số nguyên (Z)

DECIMAL(m,d)

m sẽ được mặc định là 18 nếu bao gồm sự chỉ định cụ thể từ phía bạn dùng.

d được mặc định là 0 nếu có sự chỉ định cụ thể từ phía bạn dùng.

m tổng con số các chữ số.

d là số lượng các chữ số nằm sát phải của vệt phẩy.

DEC(m,d)

m sẽ được mặc định là 18 nếu tất cả sự chỉ định rõ ràng từ phía fan dùng.

Xem thêm: Bảng Giá Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 160 Lít Dòng I304

d được khoác định là 0 nếu bao gồm sự chỉ định ví dụ từ phía bạn dùng.

Tương đương với kiểu dữ liệu DECIMAL(m,d) sống trên.

m tổng con số các chữ số.

d là con số các chữ số nằm cạnh sát phải của dấu phẩy.

NUMERIC(m,d)

m sẽ tiến hành mặc định là 18 nếu có sự chỉ định rõ ràng từ phía người dùng.

d được mặc định là 0 nếu tất cả sự chỉ định ví dụ từ phía người dùng.

Được hiểu tương đương với kiểu tài liệu DECIMAL.

m tổng số lượng các chữ số.

d là con số các chữ số nằm sát phải của vết phẩy.

FLOAT(n)

Số lốt phẩy cồn n sẽ được mặc định là 53 nếu gồm sự chỉ định rõ ràng từ phía người dùng.

n là số lượng các bit được tàng trữ thuộc vào một kí hiệu hóa học.

REAL

Tương đương với kiểu tài liệu FLOAT(24)

SMALLMONEY

Từ -214,748.3648

Đến 214,748.3647

Số thập phân

MONEY

Từ -922,337,203,685,477.5808

Đến 922,337,203,685,477.5807

Số thập phân

Một vài ba kiểu tài liệu date trong SQL thịnh hành với bạn dùng

Bảng sau đây sẽ ra mắt một vài kiểu dữ liệu date trong SQL phổ biến được người dùng ưa hài lòng sử dụng:

Cú pháp của kiểu tài liệu

Phạm vi của thứ hạng dữ liệu

Chú thích

DATE

Dữ liệu sau thời điểm nhập đủ sẽ tiến hành hiển thị dưới dạng ‘YYYY-MM-DD’

DATETIME

Dữ liệu giờ đồng hồ được mang từ "00:00:00" cho tới "23:59:59.997"

Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss<.mmm>’.

DATETIME2

Dữ liệu giờ đem từ "00:00:00" mang lại "23:59:59:9999999".

Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng ‘YYYY-MM-DD ’ (phần thập phân).

SMALLDATETIME

Dữ liệu tiếng từ "00:00:00" đến "23:59:59".

Dữ liệu sau khoản thời gian nhập đủ sẽ tiến hành hiển thị bên dưới dạng ‘YYYY-MM-DD hh:mm:ss’.

TIME

Dữ liệu tiếng từ "00:00:00.0000000" mang đến "23:59:59.9999999".

Dữ liệu sau khi nhập đủ sẽ được hiển thị dưới dạng "YYYY-MM-DD hh:mm:ss<.nnnnnnn>"

DATETIMEOFFSET

Dữ liệu giờ cực hiếm từ "00:00:00" cho "23:59:59:9999999".

Dữ liệu múi giờ lấy từ -14:00 cho +14:00.

Dữ liệu đúng chuẩn tới số thập phân của giây.

Dữ liệu sau thời điểm nhập đủ sẽ được hiển thị bên dưới dạng YYYY-MM-DD hh:mm:ss<.nnnnnnn>" <-hh:mm

Những dữ liệu quan trọng đặc biệt thường dùng trong số kiểu tài liệu trong SQL Server

Kiểu dữ liệu Demical vào SQL

Kiểu tài liệu demical trong SQL được phát âm là các giá dữ liệu được lưu trữ dưới dạng thập phân và giữ quý hiếm thập phân.

Chúng hỗ trợ các loại tài liệu sau đây:

decimal & numeric float and real

Decimal & numeric

Decimal <(p <, s>)> với numeric<(p <, s>)> p. (độ bao gồm xác) -> tổng số tối phần nhiều chữ số thập phân hoàn toàn có thể được giữ trữ, cả hai bên trái cùng bên yêu cầu của số thập phân. Độ đúng chuẩn phải là một trong những giá trị từ 1 đến độ đúng mực tối nhiều là 38. Độ đúng mực mặc định là 18. S (scale) -> con số tối đa các chữ số thập phân rất có thể được lưu trữ ở bên đề xuất của số thập phân. Bài bản phải là 1 trong những giá trị từ 0 đến phường Quy mô hoàn toàn có thể được xác định chỉ lúc độ đúng mực được điều khoản cụ thể. Bài bản mặc định là 0. Các size lưu trữ của những kiểu Decimal với Numeric không giống nhau, dựa vào độ chủ yếu xác, như biểu thị sau đây:

Precision

Storage bytes

1 khổng lồ 9

5

10 lớn 19

9

20 to lớn 28

13

29 lớn 38

17

Lưu ý: numeric có tác dụng tương đương cùng với decimal.

Float và real

float <(n)> cùng real Ước tính số kiểu tài liệu sử dụng với tài liệu điểm số nổi. Tài liệu dấu chấm rượu cồn là sát đúng, bởi vì đó, ko phải toàn bộ các quý giá trong phạm vi hình dạng dữ liệu hoàn toàn có thể được đại diện thay mặt chính xác. Trong những số đó n là số bit được thực hiện để giữ trữ những mantissa của số float trong cam kết hiệu khoa học, và vày đó, dictates đúng đắn và form size lưu trữ. Nếu như n được quy định rõ ràng sau đó nó phải là 1 giá trị thân 1 cùng 53. Cực hiếm mặc ​​định của n là 53.

n value

Precision

Storage size

1 lớn 24

7 digits

4 bytes

25 lớn 53

15 digits

8 bytes

Kiểu tài liệu money trong SQL

Trong các kiểu dữ liệu thì kiểu tài liệu money vào SQL cũng là giữa những dữ liệu được rất nhiều người thực hiện và những người học về SQL nên biết tới.

*

Kiểu tài liệu money trong SQL có tính năng dùng để lưu trữ những loại chi phí tệ hoặc ngoại tệ giữ quý giá tiền tệ. Nó cung ứng kiểu dữ liệu smallmoney và money với kích cỡ 4 và 8 byte tương ứng. Ví dụ được diễn đạt dưới bảng sau:

Monetary Types

Bytes

Smallmoney

4

Money

8

Kiểu tài liệu date trong SQL

Kiểu dữ liệu date vào SQL thể hiện những giá trị ngày và thời hạn giữ các giá trị ngày và thời gian của một ngày.

Kiểu dữ liệu này hỗ trợ các loại tài liệu sau đây:

smalldatetime datetime

Data type

Range

Accuracy

Smalldatetime

January 1, 1900, through June 6, 2079

1 minute

Datetime

January 1, 1753, through December 31, 9999

3.33 milliseconds

Smalldatetime

những kiểu dữ liệu smalldatetime lưu trữ ngày tháng và thời hạn trong ngày cùng với độ chính xác ít rộng datetime. Phương pháp cơ sở dữ liệu lưu trữ những giá trị smalldatetime như nhì 2-byte số nguyên. 2 byte đầu tiên lưu trữ số hôm sau 01 tháng một năm 1900. 2 byte không giống lưu những số phút tính từ lúc nửa đêm.

Datetime

các giá trị với các kiểu dữ liệu datetime được lưu trữ nội cỗ bởi các công nạm cơ sở tài liệu Microsoft vps SQL 2005 là nhì số nguyên 4-byte. 4 byte đầu tiên lưu trữ con số ngày trước hoặc sau ngày cơ sở: 01 Tháng 1 năm 1900. Ngày cơ sở những tài liệu tham khảo hệ thống ngày. 4 byte lưu giữ trữ thời hạn trong ngày biểu diễn như thể số mili giây sau nửa đêm.

Kiểu tài liệu hình ảnh trong SQL

Kiểu tài liệu hình hình ảnh trong SQL nằm trong tài liệu Binary Values. Quý hiếm nhị phân giữ hình hình ảnh các quý giá nhị phân như thế, video âm thanh và đoạn clip clip.

Kiểu nhị phân quý hiếm là:

binary varbinary Image

Binary

nhị phân <(n)> Độ dài cố định dữ liệu nhị phân với chiều dài n byte, trong đó n là giá bán trị từ là một đến 8000. Kích cỡ lưu trữ là n byte.

Varbinary

varbinary <(n | max)> Độ dài biến hóa dữ liệu nhị phân. N rất có thể có giá trị từ là 1 đến 8000. Kích thước lưu trữ tối đa là 2 ^ 31-1 bytes. Kích thước lưu trữ thực tiễn của tài liệu nhập vào + 2 byte.

Image

Đó là bởi varbinary (max) kiểu dữ liệu này sẽ tiến hành gỡ vứt trong một phiên phiên bản tương lai của Microsoft SQL Server. Tránh sử dụng các loại dữ liệu trong cải cách và phát triển sử dụng núm vì. Varbinary (max).

Hiện nay Hosting Việt đang cung ứng các thương mại dịch vụ như : thuê vps - mướn vps giá thấp - thuê hosting giá rẻ
Hãy ủng hộ bọn chúng tôi.

Trên đây là bài viết mà Hosting Việt giới thiệu tới bạn nhằm mục đích củng thế thông tin cho mình về SQL sever , và các phương pháp khai báo. Hy vọng nội dung bài viết trên để giúp đỡ bạn đọc thêm về Hệ quản trị tài liệu SQL Sever , và các phương pháp khai báo dữ liệu trong SQL Sever. Nếu thắc mắc gì bạn hãy vướng lại bình luận dưới nhé! nội dung bài viết hay vui mừng để lại cho công ty chúng tôi 5* nhé! Hosting Việt cảm ơn chúng ta !

Vừa qua bản thân vừa có 1 task tương quan đến việc thống kê giám sát và cập nhật ngày tháng bởi câu lệnh SQL. Trong quá trình mày mò và thực hiền lành mình có rút ra 1 chút kinh nghiệm tay nghề hay giỏi nên bây giờ muốn phân tách sẽ cùng phần đa người, mong muốn có nạm giúp chúng ta khi quan trọng

*

1. Kiểu dữ liệu ngày SQL.

My
SQL
có những loại dữ liệu sau cho 1 ngày hoặc quý giá ngày / thời hạn trong các đại lý dữ liệu:

Date - format YYYY-MM-DDDATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SSTIMESTAMP - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SSYEAR - format YYYY hoặc YY

Sql server có các loại tài liệu sau cho ngày hoặc quý hiếm ngày / thời hạn trong các đại lý dữ liệu:

DATE - format YYYY-MM-DDDATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SSSMALLDATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SSTIMESTAMP - format: 1 số ít duy nhất2. Những funtion thường xuyên sử dụng.Tên
Chức năng
DATE()Trả về ngày tự biểu thức datetime
CURDATE()Trả về ngày hiện tại tại của máy tính
YEAR()Trả về năm của ngày đã chỉ định
MONTH()Trả về tháng của ngày sẽ chỉ định
DAY()Trả về ngày của ngày được chỉ định
TIME()Trả về tiếng của ngày được chỉ định
DATE()Trả về ngày trường đoản cú biểu thức datetime
DATE_ADD()Trả về ngày trường đoản cú biểu thức datetime
DATEDIFF()Trả về ngày trường đoản cú biểu thức datetime
DATE_SUB()Trả về ngày từ biểu thức datetime
NOW()Trả về thời hạn hiện tại
DAYOFWEEK()Trả về ngày của tuần
DAYNAME()Trả về thương hiệu ngày
MONTHNAME()Trả về thương hiệu tháng
STR_TO_DATE()Format chuỗi về ngày

.......Ngoài ra còn rất nhiều hàm khác nhưng mình xin phép trình bày một vài hàm mà họ hay thực hiện như trên.

3. Tính toán3.1 Còn từng nào ngày nữa ?

Câu hỏi này chắc chắn rằng chạy qua đầu của chúng ta ít tuyệt nhất là sản phẩm tuần nếu không nói là hằng ngày

*

My
SQL giải quyết loại thắc mắc này với hàm DATEDIFF()

DATEDIFF() trừ hai cực hiếm ngày và trả về số ngày giữa chúng.

SELECT DATEDIFF(CURDATE(), birthday) AS days_difference FROM friends LIMIT 5;và tác dụng là đây :

*

sau khi lấy được số ngày, bạn muốn xem fan đó trong năm này bao nhiêu tuổi

*
bạn chỉ việc chia mang đến 365 ngày là ra công dụng số tuổi.

SELECT ROUND(DATEDIFF(CURDATE(), birthday) / 365, 0) AS years FROM friends LIMIT 5;

*

Hàm ROUND()toán học được sử dụng để triển khai tròn kết quả thành một số nguyên.

Bạn cũng hoàn toàn có thể tính toán tuổi của friends bằng cách sau

SELECT first_name, last_name, (YEAR(CURDATE()) - YEAR(birthday)) - (RIGHT(CURDATE(), 5) RIGHT(birthday, 5)) AS years
FROM friendsGiải ham mê 1 chút :

Hàm CURDATE () trả về ngày hiện tại tại của sản phẩm tính, hàm YEAR () trả về năm của ngày vẫn chỉ định, hàm MONTH () trả về tháng của ngày đang chỉ định, hàm DAY () trả về ngày của ngày được hướng đẫn Hàm RIGHT () trả về con số ký tự như được chỉ định và hướng dẫn trong hàm trường đoản cú chuỗi hoặc ngày đang cho. Phần của biểu thức so sánh các trả về trường đoản cú hàm RIGHT () cầu tính 1 hoặc 0.kết trái là :

*

Sau khi select được số tuổi của những friend trong khoa trong danh sách friend của mình bạn có nhu cầu sắp xếp số tuổi theo thiết bị tự giảm dần hoặc tăng đột biến thì bọn họ chỉ cần

ORDER BY age ASC; //sắp xếp tăng dần
ORDER BY age DESC; // bố trí giảm dần vào thời gian cuối mệnh đề trên.

3.2 chúng ta không bao giờ quên sinh nhật bắt buộc không?
Giả sử chúng ta muốn biết ngày trong tuần là sinh nhật của một fan bạn. Chắc hẳn rằng chúng tôi chú ý vào friends bàn mỗi tuần và biết được ai sẽ sinh nhật, ví như có, với ghi chú ngày hôm nay là ngày gì.

Các DAYOFWEEK()hàm trả về một giá trị số cho tham số quý hiếm ngày tháng. Những con số đó đại diện thay mặt cho:

1 = nhà nhật,

2 = thứ hai, v.v.

Chúng ta rất có thể đặt một CASE biểu thức để sử dụng ở đây.

SELECT first_name, last_name, birthday, CASE WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "1" THEN "Sunday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "2" THEN "Monday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "3" THEN "Tuesday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "4" THEN "Wednesday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "5" THEN "Thursday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "6" THEN "Friday" WHEN DAYOFWEEK(birthday) = "7" THEN "Saturday" ELSE "not a day of week" over AS day_of_week
FROM friends
LIMIT 10Awesome! Điều đó vận động hoàn hảo.Nhưng nó khá dài để lấy tên một ngày trong tuần.

My
SQL tất cả một function DAYNAME() tương xứng cho việc này.Đơn giản chỉ việc cung cấp cho cho nó một quý hiếm ngày và bạn là vàng.

SELECT first_name, last_name, DAYNAME(birthday)FROM friends
LIMIT 10

3.3 up date tháng

Các hàm MONTH() được sử dụng để lấy các giá trị số theo tháng từ một giá trị ngày tháng cung cấp. Như trong 1 nghĩa (tháng 1) và 12 đến (tháng 12) với đa số thứ không giống ở giữa.

SELECT (MONTH(birthday)) AS month, COUNT(*) AS number_of_birthdays
FROM friends
GROUP BY month
ORDER BY month ASCTrong truy vấn vấn này, hàm COUNT() đến số người có ngày sinh trong những tháng :

*
Vậy liệu chúng ta có thể lấy tên của tháng không ? câu trả lởi chắc chắn là tất cả rồi

Sử dụng hàm MONTHNAME(), mang tên của Tháng thực tế từ quý giá ngày sẽ qua, so với số mon qua MONTH().

SELECT DISTINCT (MONTHNAME(birthday)) AS month, COUNT(*) AS number_of_birthdays
FROM friends
GROUP BY month
Kết quả

*

3.4 up load ngày

Khi các bạn có thêm 1 người bạn mới, các bạn vui vẻ nhập thông tin người các bạn ấy vào Nhưng, ngày sinh nhật ngơi nghỉ dạng chuỗi như "ngày 10tháng 08 năm 2017".

SELECT STR_TO_DATE("August 10 2017", "%M %d %Y")

*

Giải ham mê một một chút nào

%M %d,%Y được định dạng là%M - tên tháng.%d - Số ngày vào tháng.%Y - 4 chữ số năm.

3.5 Ngày có mức giá trị NOT NULL

để khám nghiệm nếu quý hiếm ngày không hẳn là NULL.

SELECT first_name, last_name, birthday
FROM friends
WHERE birthday IS NOT NULL;Câu lệnh My
SQL sinh hoạt trên sẽ lọc các hàng gồm ngày birthday KHÔNG bắt buộc là NULL.

3.5 mang ra những ngày trong vòng ngày trường đoản cú ngày... đến ngày ...

SELECT *FROM friends

*

4. Kết luận

Thông qua những ví dụ thực tiễn trên, mong rất có thể giúp bọn họ có cái nhìn rõ hơn với việc xử lí ngày tháng bằng câu lệnh SQL. Nội dung bài viết của mình vẫn tồn tại nhiều thiếu hụt sót rất hy vọng nhận được sự góp ý đóng góp của chúng ta để bài viết được hoàn thành hơn

Tài liệu tham khảo :

https://www.w3resource.com/mysql/advance-query-in-mysql/date-calculation.php

https://www.w3school.comhttps://codeburst.io/handy-mysql-date-functions-with-examples-93dbd79849c5